header
 
maracuyaes
 
 
 

 

Pensjonist i Brasil

Pensjonregelen:
Folketrygdepensjonen din kan du eksportere hvor som helst i verden, dersom du har bodd minst 20 år i Norge etter fylte 16 år. Vær også oppmerksom på at eksport av pensjon har ingenting med statsborgerskap å gjøre.

pensionist

Trygderegelen:
Akter du å oppholde deg mer enn 6 mnd. i Brasil opphører medlemskapet i foketrygden. Dette gjelder også om du oppholder deg mer enn 6 mnd i utlandet over en toårsperiode. Det er andre regler for land som er med i EU eller EØS., der blir alle utflyttede pensjonister trukket 3 prosent i trygdeavgift ved bosetting i et annet av medlemslandene.
Visumregelen :

Som skandinavisk turist kan du oppholde deg i tre måneder i Brasil uten visum. Du kan få utvidet tiden i tre måneder til, så totalt har du 6 måneders turistvisum. Du kan søke om permanent oppholdstillatelse som pensjonist. Da må du søke til den brasilianske ambassaden i Oslo, og behandlingstiden er 2-3 måneder. De stiller et krav om at du må ha minst 2000 dollar på kontoen din hver måned.
Skatteregelen:
Mange tror at man slipper skatt hvis man som pensjonist flytter til utlandet. Dette stemmer ikke helt. Pensjonister som ønsker å slippe skatt i Norge, må søke om dette til sitt ligningskontor. Det er mange vilkår som spiller inn i vurderingen. Pensjonisten må ha meldt utflytting til utlandet og ha sitt livssenter i det nye landet. Pensjonisten må ikke ha fast bolig i Norge, kun feriehus som kan benyttes i inntil 3 mnd pr. år.

relejos
 
jericoarabarco
 
jericoara

Telf 47374785
InvestBrasil AS

Postboks 186 Økern - 0510 Oslo

Telf 47374784